Thread
Print

饞嘴的鵲鴝.

饞嘴的鵲鴝.

16.1.2023於米埔北觀鳥屋內見到這鵲鴝.
它除似乎不太怕人,更會當有人在進食時,它就在進食者身旁徘徊,不知道它是否曾經給人餵飼過.

Attachment

ZDC_4761.jpg (1.2 MB)

21/01/2023 16:09

ZDC_4761.jpg

ZDC_4778.jpg (1.14 MB)

21/01/2023 16:09

ZDC_4778.jpg

ZDC_4786.jpg (1.34 MB)

21/01/2023 16:09

ZDC_4786.jpg

TOP

Thread